Pro včelaře

Přihláška ke stažení (Word)

Objednávka rozšířené inzerce (Word)

Co je hlavním předpokladem?

Včelařit s vědomím, že med je cenný včelí produkt, který vyžaduje odpovídající zacházení se včelstvy i s jejich produkty.
V rozporu s tím je mj.:

nadbytečné krmení včelstev
přibarvování medu
přehřátí medu
vytáčení nezralého medu
práce s medem v nehygienických podmínkách

Co tím včelař získá?

Dobrou pověst. To je nejlepší reklama. A také lepší prodejní cenu.
Vyhovujícím medům bude udělena ochranná známka „Med jak má být s pečetí VÚVč Dol“. Zašleme Vám certifikát a příslušný počet samolepících pečetí (cena 1 Kč/ks) podle údajů v přihlášce.
Podle čísla pečeti si každý konzument může na internetu ověřit, že jde o úředně přezkoumaný kvalitní produkt:

Med jak má být s pečetí VÚVč Dol®

Počet objednaných pečetí nemůže převýšit počet balení medu uvedený v přihlášce. Pečetě jsou číslované a je vedena evidence, komu byly prodány.

Účastník dále dostane protokol o rozboru medu z akreditované laboratoře.
Pokud některý med nebude splňovat požadovaná kritéria projektu Med jak má být, obdrží chovatel pouze protokol o zkouškách.

Co musí udělat včelař, který se chce zúčastnit?

Vyplnit přihlášku a poslat se vzorkem medu (nebo několik vzorků) do laboratoře VÚVč Dol.

Pravidla pro zasílání medů:

Vzorky se mohou posílat celoročně.
K rozborům stačí poslat 1/2 kg medu. Med posílejte ve sklenicích. Aby se sklenice s medem nerozbila při přepravě, doporučujeme použít vyšší půlkilovku, strčit ji do ustřižené PET lahve a mezery vycpat papírem.

Etikety?

Med při prodeji ze dvora nemusí mít etiketu. Pokud ano, dbejte na její správnost. Nebo můžete využít naší nabídky vyhotovení etiket „na míru“ .

Možnost rozšířené inzerce

Včelařům v projektu „Med jak má být“ nabízíme zveřejnění  kontaktních údajů v seznamu a v mapě prodejních míst určených pro oslovení nových zákazníků. Zájemce o kvalitní med si podle spádové oblasti může vyhledat nejbližšího včelaře, který takový med nabízí a stát se jeho novým odběratelem medu, případně dalších produktů. Pokud máte zájem o tuto službu rozšířené inzerce, vyplňte objednávku a pošlete ji s přihláškou. Doba zveřejnění je 13 měsíců od data udělení oprávnění k užívání ochranné známky „Med jak má být“. Cena – viz ceník.

Pravidla pro používání ochranné známky
„Med jak má být s pečetí VÚVč Dol ®“

  • Známku může používat chovatel včel, který se přihlásil do projektu“Med jak má být“ a který obdržel certifikát.
  • Sklenice s medem, na který byl vystaven certifikát, označí chovatel pečetěmi.
  • Jedna série pečetí je vydávána k jedné šarži* medu. Pečetě jsou nepřenosné na jiného včelaře a na jiný med.
  • Porušením pravidel si včelař kazí dobré jméno. Závažnější případy porušení pravidel budou uvedeny na internetu u příslušných čísel pečetí.

* Šarží medu se rozumí med, vytočený při jednom vytáčení z jednoho stanoviště.

Vlastník ochranné známky si vyhrazuje právo měnit pravidla jejího používání.

Pravidla úhrady a uplatnění dotace.

Cena za rozbory jednoho vzorku a za účast v projektu je 2260 Kč bez uplatnění dotace plus cena za pečetě (1 Kč/ks). Včelař registrovaný u ČMSCH v Hradištku platí 1460 Kč a 800 Kč se čerpá z dotace. Každý registrovaný včelař má přiděleno registrační číslo chovatele a může v jednom roce uplatnit maximálně 4 dotace na rozbory medu. Pro počítání dotací se používá období od srpna jednoho roku do července příštího roku. Do dotovaných rozborů medu patří chemicko-fyzikální rozbory a rozbory medu na přítomnost spor moru. Jeden včelař tedy může například poslat dva medy do projektu „Med jak má být“ a jeden med do soutěže „Český med“ jeden vzorek medu na mikrobiologický rozbor na mor. Pokud potřebuje rozborů více, musí zaplatit plnou cenu, nebo počkat na další dotační rok, který začíná vždy v září. Cena se platí po obdržení výsledků.

Garant projektu:  Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol