Pro včelaře

Přihláška ke stažení (Word)

Objednávka rozšířené inzerce (Word)

Co je hlavním předpokladem?

Včelařit s vědomím, že med je cenný včelí produkt, který vyžaduje odpovídající zacházení se včelstvy i s jejich produkty.
V rozporu s tím je mj.:

nadbytečné krmení včelstev
přibarvování medu
přehřátí medu
vytáčení nezralého medu
práce s medem v nehygienických podmínkách

Co tím včelař získá?

Dobrou pověst. To je nejlepší reklama. A také lepší prodejní cenu.
Vyhovujícím medům bude udělena ochranná známka „Med jak má být s pečetí VÚVč Dol“. Zašleme Vám certifikát a příslušný počet samolepících pečetí (cena 1 Kč/ks) podle údajů v přihlášce.
Podle čísla pečeti si každý konzument může na internetu ověřit, že jde o úředně přezkoumaný kvalitní produkt:

Med jak má být s pečetí VÚVč Dol®

Počet objednaných pečetí nemůže převýšit počet balení medu uvedený v přihlášce. Pečetě jsou číslované a je vedena evidence, komu byly prodány.

Účastník dále dostane protokol o rozboru medu z akreditované laboratoře.
Pokud některý med nebude splňovat požadovaná kritéria projektu Med jak má být, obdrží chovatel pouze protokol o zkouškách.

Co musí udělat včelař, který se chce zúčastnit?

Vyplnit přihlášku a poslat se vzorkem medu (nebo několik vzorků) do laboratoře VÚVč Dol.

Pravidla pro zasílání medů:

Vzorky se mohou posílat celoročně.
K rozborům stačí poslat 1/2 kg medu. Med posílejte ve sklenicích. Aby se sklenice s medem nerozbila při přepravě, doporučujeme použít vyšší půlkilovku, strčit ji do ustřižené PET lahve a mezery vycpat papírem.

Etikety?

Med při prodeji ze dvora nemusí mít etiketu. Pokud ano, dbejte na její správnost. Nebo můžete využít naší nabídky vyhotovení etiket „na míru“ .

Možnost rozšířené inzerce

Včelařům v projektu „Med jak má být“ nabízíme zveřejnění  kontaktních údajů v seznamu a v mapě prodejních míst určených pro oslovení nových zákazníků. Zájemce o kvalitní med si podle spádové oblasti může vyhledat nejbližšího včelaře, který takový med nabízí a stát se jeho novým odběratelem medu, případně dalších produktů. Pokud máte zájem o tuto službu rozšířené inzerce, vyplňte objednávku a pošlete ji s přihláškou. Doba zveřejnění je 13 měsíců od data udělení oprávnění k užívání ochranné známky „Med jak má být“. Cena – viz ceník.

Pravidla pro používání ochranné známky
„Med jak má být s pečetí VÚVč Dol ®“

  • Známku může používat chovatel včel, který se přihlásil do projektu“Med jak má být“ a který obdržel certifikát.
  • Sklenice s medem, na který byl vystaven certifikát, označí chovatel pečetěmi.
  • Jedna série pečetí je vydávána k jedné šarži* medu. Pečetě jsou nepřenosné na jiného včelaře a na jiný med.
  • Porušením pravidel si včelař kazí dobré jméno. Závažnější případy porušení pravidel budou uvedeny na internetu u příslušných čísel pečetí.

* Šarží medu se rozumí med, vytočený při jednom vytáčení z jednoho stanoviště.

Vlastník ochranné známky si vyhrazuje právo měnit pravidla jejího používání.

Pravidla úhrady a uplatnění dotace.

Cena za rozbory jednoho vzorku a za účast v projektu je 2260 Kč bez uplatnění dotace plus cena za pečetě. Včelař registrovaný u ČMSCH v Hradištku platí 960 Kč a 1.300 Kč se čerpá z dotace. Každý registrovaný včelař má přiděleno registrační číslo chovatele a může v jednom dotačním roce uplatnit maximálně 4 dotace na rozbory medu. Pro počítání dotací se používá období od srpna jednoho roku do července příštího roku. Do dotovaných rozborů medu patří chemicko-fyzikální rozbory. Jeden včelař tedy může například poslat dva medy do projektu „Med jak má být“ a dva medy do soutěže „Český med“. Pokud potřebuje rozborů více, musí zaplatit plnou cenu, nebo počkat na další dotační rok. Cena se platí po obdržení výsledků.

Garant projektu:  Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol