Evidence pečetí

Zadejte číslo pečeti pro ověření

Pokud se Váš med s pečetí s těmito údaji neshoduje, prosíme, kontaktujte nás na e-mailu beedol@beedol.cz .

Velmi nám záleží na tom, aby pečeť „Med jak má být“ označovala pouze kvalitní med, který byl podroben laboratornímu rozboru. Všechny analyzované vzorky archivujeme. Pečetě nesmí být použity na jiné šarže medu.