Úvod

Co je cílem projektu?

Nabídnout spotřebiteli kvalitní český med přímo od včelaře, kam by se rád vracel a ochotně za med platil odpovídající cenu.

O jaký med tedy v této akci jde a co se hodnotí?

Hodnotí se především kvalita medu. Některé parametry kvality se dají změřit, některé ne. Zralost medu se vyznačuje nízkým obsahem vody. Včelař má být trpělivý a nebrat včelám med předčasně. Med nemá být přehřátý, aby neutrpěly citlivé komponenty v něm obsažené. Správné postupy skladování a případného ztekucování medu jsou zřejmé z nízkého obsahu HMF (hydroxymethylfurfural, vzniká zahříváním cukru v kyselém prostředí). Med nesmí obsahovat žádné cizí příměsi, ani řepný cukr nebo zbytky krmných, často škrobových sirupů. Kromě rozborů na základní chemické parametry podle vyhlášky o potravinách č. 76/2003 Sb. zjišťujeme, zda med neobsahuje nežádoucí zbytky krmení (škrob) nebo přísady (karamel). Tyto parametry se měří laboratorními technikami.

Běžný medMed jak má být
Udává se podnik, ve kterém byl výrobek zabalen do spotřebitelského balení. Původ nebývá přesně uveden.
(příklad: Země původu – směs medů ze zemí EU a mimo EU)
Je známa úplná adresa producenta medu a lokality původu medu.
Spotřebitel musí předpokládat, že výrobek splňuje podmínky dané legislativou, ale nemá možnost ověřit si, zda rozbor byl opravdu proveden a jaké jsou konkrétní výsledky rozboru.Každé spotřebitelské balení je opatřeno jedinečným číslem, se kterým je provázán laboratorní protokol z akreditované laboratoře o rozboru medu a veřejně dostupný certifikát (přístupný přes evidenci pečetí po vyhledání čísla pečeti).
Kvalitativní parametry, které zákon nepředepisuje (obsah levných škrobových sirupů, barvení karamelem, antimikrobiální aktivita) se nekontrolují.Protokol o laboratorním rozboru obsahuje více kvalitativních parametrů, než předepisuje legislativa.

Jak takový med zákazník pozná?

Na sklenici s medem je nalepena pečeť s textem ochranné známky „Med jak má být s pečetí VÚVč Dol ®“ a jednoznačným číslem.Sklenice s pečetí

Podle čísla pečeti si každý konzument může ověřit, že jde o úředně přezkoumaný kvalitní produkt. Pokud by Vám na takto označeném medu něco vadilo, kontaktujte naši laboratoř. Archivujeme vzorky od všech šarží.

Evidence pečetí

Zadejte číslo pečeti pro ověření:

Pokud se Váš med s pečetí s těmito údaji neshoduje, prosíme, kontaktujte nás na e-mailu beedol@beedol.cz .

Velmi nám záleží na tom, aby pečeť „Med jak má být“ označovala pouze kvalitní med, který byl podroben laboratornímu rozboru. Všechny analyzované vzorky archivujeme. Pečetě nesmí být použity na jiné šarže medu.

Mapa prodejních míst

Med jak má být můžete koupit u těchto vybraných včelařů. Vždy si telefonicky ověřte dostupnost medu u konkrétního včelaře.

Uvítáme Vaše poznatky a náměty

Projekt je nový, zaleží nám na jeho stálém vylepšování.    Na Vaše reakce se těší:

Ing. Dalibor Titěra, CSc
Ing. Marcela Vořechovská

Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., beedol@beedol.cz, www.medjakmabyt.cz