Úvod

Co je cílem projektu?

Nabídnout spotřebiteli kvalitní český med přímo od včelaře, kam by se rád vracel a ochotně za med platil odpovídající cenu. Projekt „Med jak má být“ je pozitivní aktivita včelařů podpořená státními orgány a výzkumnými institucemi.

O jaký med tedy v této akci jde a co se hodnotí?

Hodnotí se především kvalita medu. Některé parametry kvality se dají změřit, některé ne. Zralost medu se vyznačuje nízkým obsahem vody. Včelař má být trpělivý a nebrat včelám med předčasně. Med nemá být přehřátý, aby neutrpěly citlivé komponenty v něm obsažené. Správné postupy skladování a případného ztekucování medu jsou zřejmé z nízkého obsahu HMF (hydroxymethylfurfural, vzniká zahříváním cukru v kyselém prostředí). Med nesmí obsahovat žádné cizí příměsi, ani řepný cukr nebo zbytky krmných, často škrobových sirupů. Kromě rozborů na základní chemické parametry podle vyhlášky o potravinách č. 76/2003 Sb.zjišťujeme, zda med neobsahuje nežádoucí zbytky krmení (škrob) nebo přísady (karamel). Tyto parametry se měří laboratorními technikami. Kvalitní med navíc musí chutnat. Proto se posuzuje i senzoricky.

Běžný medMed jak má být
Udává se podnik, ve kterém byl výrobek zabalen do spotřebitelského balení. Původ nebývá přesně uveden.
(příklad: Země původu – směs medů ze zemí EU a mimo EU)
Je známa úplná adresa producenta medu a lokality původu medu.
Spotřebitel musí předpokládat, že výrobek splňuje podmínky dané legislativou, ale nemá možnost ověřit si, zda rozbor byl opravdu proveden a jaké jsou konkrétní výsledky rozboru.Každé spotřebitelské balení je opatřeno jedinečným číslem, se kterým je provázán laboratorní protokol z akreditované laboratoře o rozboru medu a veřejně dostupný certifikát (přístupný přes evidenci pečetí po vyhledání čísla pečeti).
Kvalitativní parametry, které zákon nepředepisuje (obsah levných škrobových sirupů, barvení karamelem, antimikrobiální aktivita) se nekontrolují.Protokol o laboratorním rozboru obsahuje více kvalitativních parametrů, než předepisuje legislativa.

Jak takový med zákazník pozná?

Na sklenici s medem je nalepena pečeť s textem ochranné známky „Med jak má být s pečetí VÚVč Dol ®“ a jednoznačným číslem.Sklenice s pečetí

Podle čísla pečeti si každý konzument může na internetu ověřit, že jde o úředně přezkoumaný kvalitní produkt. Pokud by Vám na takto označeném medu něco vadilo, kontaktujte naši laboratoř. Archivujeme vzorky od všech šarží.

Uvítáme Vaše poznatky a náměty

Projekt je nový, zaleží nám na jeho stálém vylepšování.    Na Vaše reakce se těší:

Ing. Dalibor Titěra, CSc
Ing. Marcela Vořechovská

Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., beedol@beedol.cz, www.medjakmabyt.cz